• GÜNEŞ ENERJİSİ VE ÇEVRE Güneş enerjisi çevreye dosttur
  • GÜNEŞ ENERJİSİ VE EKONOMİ Güneş enerjisinin ekonomiye etkisi
  • GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI Ülkemizde güneş enerjisi kullanımı

Güneş Enerjisi

GÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş ve dünyamıza ışınlarla ulaşan güneş enerjisi yaşamın asıl kaynağıdır. Milyarlarca yıldır dünyamıza ulaşan güneş enerjisi dünya üzerindeki tüm canlılığın ve enerjinin tek kaynağıdır. Bitkiler güneşten aldığı enerjiyi besine dönüştürerek tüm canlıların yaşayabildiği besin piramitinin temelini oluştururlar.

Güneş enerjisi ile yaşmını sürdürmüş bitkilerin fosilleri milyonlarca yıl yeraltındaki basınç ve sıcaklık koşullarında günümüzün en yaygın kullanılan enerji kaynaklarından biri, petrolün oluşumuna neden olmuştur. Aynı şekilde güneş enerjisi doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtların da kaynağıdır.

Güneş enerjisi yalnızca fosil yakıtlar olarak bugüne etki etmez. Aynı zamanda denizler, güller ve nehirlerden suyun buharlaşmasına ve buharla yükselen suyun daha yüksek rakımlara taşınarak barajların da işleyebilmesine imkan sağlayan enerji yine güneş enerjisidir.

Atmosferdeki sıcaklık değişimleri hava akımlarına neden olarak rüzgarları meydana getirirler. Rüzgar enerjisinin de kaynağı güneş enerjisidir.

Güneşin tabiat üzerindeki bu büyük etkisi ve yaşamın kaynağı olduğu binlerce yıldır insanlık tarafından bilinmektedir. Gelişen teknolojiler ve artan enerji ihtiyacı en başta fosil yakıt kaynaklarına başvurmaya neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımı ve barajlar bir çok çevre sorununa ve iklim değişikliğine sebep olmaktadırlar.

Azalan enerji kaynakları ile birlikte her geçen gün enerji maliyetleri de artmaktadır. Tüm bu nedenler son 50 yılda güneş enerjisinden doğrudan yararlanmak için çalışmaların yoğunlaşmasında neden olmuştur.

Güneş enerjisi kullanımı için en önemli çalışmalar ilk olarak uzay araçlarının geliştirilmesi için başlamıştır. Uzayda enerji üretilebilmesi bir çok bilimsel çalışmanın yapılabilmesi için bir kapı aralamış oldu. Uzay araçları ve uydular enerjilerini yalnızca güneş enerjisinden sağlamaktadırlar. Bu sayede ikmal yapılmaksızın yıllarca görevlerini yerine getirebilmektedirler.

Uzay araçları için geliştirilen güneş enerjisi panlleri önemli bir verimlilik sorununa sahipti. Başlarda güneş enerjisinin %7-8'i kadarı elektrik enerjisine dönüştürülebiliyordu. Buna karşılık güneş enerjisi panellerinin üretimi ise oldukça yüksek bir maliyete sahipti. Geliştirilen teknolojiler hem güneş enerjisinden %30'ların üstünde bir verimle yararlanmayı olanaklı kılarken hem de üretim maliyetini oldukça düşürmüştür.

Günümüzde güneş enerjisi panelleri her alanda kullılabilecek durumu gelmiştir. Kendi elektriğini üreten evlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Enerji harcamaları göz önüne alındığında 2-3 yıllık enerji maliyetleriyle ömür boyu maliyetsiz enerji kaynağı sağlayacak güneş enerjisi panelleri kurulabilmektedir. Bu sistemler 3 yıldan sonra kendi maliyetlerini karşılayarak tasarruf sağlayan sistemlerdir.

Bir çok kuruluş güneş enerjisi panellerinin kurulumu için teşvik ve kredi sağlamaktadır. Hatta üretilen fazla elektriğin sisteme geri verilerek gelir elde edilebilmesinin de yolunu açacak yasalar düzenlenerek devlet desteği de sağlanmıştır. Güneş enerjisinin artan önemi, devletlerin enerji politikalarında önemli bir yere sahip olmasına neden olmuştur.

Geleceğin en önemli enerji kaynağı güneş enerjisidir. Maliyetsiz, sınırsız ve çevreci bir kaynaktır. Son yıllarda fosil yakıtın taşıtlardaki kullanımına alternatif olması bakımından elektrikli taşıtların yaygınlaştırılması projelendirilmektedir. Elektrik üretiminde ise çevre ve maliyet açısından en güçlü seçenek güneş enerjisidir.

Güneş enerjisi ile enerji üretimi; evlerde, fabrikalarda, işletmelerde ve okullarda her geçen gün daha da yaygınlaşan bir uyguladır. Geleceğin ekolojik evleri ve iş yerleri kendi enerjisini güneş enerjisinden sağlayan yapılar olacaktır.

GÜNEŞ IŞINLARI

Güneşin enerjisinin kaynağı ve güneş ışınlarıdaki yüksek enerji hakkında bilgiler

Devamını Oku +

GÜNEŞLENME SÜRESİ

Dünyada ve Türkiye'de güneşlenme süresinin güneş enerjisine etkisi

Devamını Oku +

COĞRAFİ KONUM

Coğrafi konum güneş ışınlarının geliş açısını ve güneşlenme süresini etkiler

Devamını Oku +

TÜRKİYE ve GÜNEŞ

Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli ve güneş enerjisi kullanımı hakkında bilgiler

Devamını Oku +